Vyhlídka opata Zavorala

V knize Paběrky od B. Škorpila čteme: "Směrem k Sejcům od Hradiště dne 28. září 1939 za účasti nesmírného množství venkovanů vysvětil místní farář P. Josef Somrád prostý kamenný kříž, vyrobený ze šebáňovické žuly. Kříž byl zasazen na místě, kde byla objevena takřka pohádková vyhlídka , kterou lid sám pojmenoval s vděčností k dobrodinci chudých, jménem ctihodného opata Dr. Zavorala, rodáka z nedalekého Neveklova. Slavnostní posvěcení kříže na Ostromoči stalo se vlastně prvním neohroženým revolučným činem živohošťských, sotva že druhá světová válka započala".

Jak se na vyhlídku dostanete:

Z Radíče po žluté značce k turistické chatě Hrazany (5 km). Výhled na soutok Vltavy s Mastníkem. Možnost občerstvení i ubytování v hotelu Hrazany. Dále možno pokračovat ze vsi Hrazany po polní cestě kolem Keltského oppida a pak opět po žluté značce k vyhlídce opata Zavorala (3 km), která patří k nejkrásnějším vyhlídkovým místům středního Povltaví. Na skalní ostrožně stojí žulový kříž.

Vyhlídka opata Zavorala