Hospoda "U Zavoralů"

V kanadském Vancouveru se donedávna nacházela restaurace s názvem Czechoslovakian Restaurant "U Zavoralu", kterou celých 22 let vlastnil Zdislav (Danny) Zavoral a jeho žena Věra. Zdislav je syn Františka Zavorala, který vlastnil hospodu "U Zavoralů" v Desné. Zdislav provozoval restauraci až do důchodu. Po té restauraci prodal, takže v současné době již asi neexistuje. Říká se, že pan Zavoral dělal nejlepší dršťkovou polévku ve Vancouveru.

Nacházela se na této adrese: 707 Queensbury Avenue, North Vancouver, Canada

U Zavoralu