Zavoralové v USA


Jak píše ve své stati Vystěhovaleství z Poličska v letech 1850-1890 genealog Karel Kysilka, přibližně v polovině 19. století došlo k mohutné vlně emigrace obyvatelstva Českých zemí a to zejména do Ameriky. Příčina k emigraci byla dvojí - touha po osobní svobodě a touha po lepším živobytí. Protože Karel Kysilka bádá ve stejném regionu, jeho rod odtud pochází, týká se situace zachycená v jeho stati i rodu Zavoralů.

V této sekci zabývající se emigrací rodu do USA, chci zdůraznit, že veškeré zde uvedené údaje jsou diskutabilní a jsou silně závislé na přísunu nových informací. Vzhledem k tomu, že Zavoralové v USA jsou dosti vzdálení mé přímé linii, a zajímám se o ně jen jako o zajímavou odnož našeho rodu, nemám žádné informace až na výjímky stoprocentně ověřené. Historii amerických Zavoralů jsem odvozoval s informací, které mi podali sami žijící členové rodu a z informací, které jsem nalezl různě po internetu.

První přistěhovalci - Minnesota

V roce 1867 se Josef František Zavoral (později uváděný jen jako Frank) syn Františka Zavorala chalupníka z Kaliště No. 18 a Mariany rodem Čermákové, rozhodl k emigraci do USA. František a jeho rodina pocházela z Dolního Újezda ze stavení čp. 178. Jejich cesta podle dobových zpráv nezačala zrovna šťastně, spíše se zdálo, že si rodná obec po jejich odjezdu oddechla:

Kronikář Stříteský o Frankově rodině píše: Roku 1867 dne 4. června jely odtud (Dolní Újezd) 4 famílie...., Zavoral, švec, čís.178.... Ale ten Zavoral, ten rád krad kůži a žena a cera zas husy kradly. S laskavostí byl propuštěn. Vida jak neslavný začátek dobývání Ameriky...

Samotnému vystěhování předcházelo povolení k zákonnému vystěhování od tehdejší rakouské vrchnosti, které se získalo až po splnění určitých podmínek (svéprávnost, splněná vojenská povinnost atd.). Po splnění podmínek byl vydán rakouský pas. Pas byl napsán na jméno cestujícího a ostatní příslušníci rodiny se psali na opačnou stranu listu. Frankově rodině byl pas vydán v roce 1860 viz kopie:

Rakouský pas Rakouský pas

Do Ameriky odcestoval František (Frank) a jeho žena Marie (Mary), jejich tři synové František (Frank), Jan (John), Václav (Wencel) a dcera Anna. Tito tři synové se stali zakladatelé silných rodů Zavoralů v amerických státech Minnesota, Dakota a Michigan. Jejich cesta začala 28. 6. 1867 v německém přístavu Bremen, kde se nalodili na loď S.S. Northern Light. Doklad o tom ukazuje následující obrázek (320 kB):

New York Passenger List 1867

Dokument vykazuje několik nepřesností, zejména data informující o věku Franka a jeho ženy Mary. Seznam ukazuje dosti nepřesností oproti seznamům, ze sčítání lidu v letech 1870 a 1880. Frankové jsou zde dva a oba v dětském věku, Mary je zde o 6 let starší. Je možné že došlo při zápisu k chybě.

První známé místo kde se usadila Frankova rodina, byla farma u města Glendale ve státě Minnestota. Tato farma však pravděpodobně nebyla ve Frankově vlastnictví. Na této farmě je zastihlo sčítaní lidu tzv. Federal U.S. Census, provedené v roce 1870, kde nalezneme tyto údaje o Frankově rodině:

JménoVěk v roce 1870Odhadovaný
rok narození
Místo narozeníRasaPohlavíBydliště v roce 1870
Anna Zavoral131856BohemiabíláženaGlendale, McLeod, MN
Frank Zavoral101859BohemiabílámužGlendale, McLeod, MN
Frank Zavoral581811BohemiabílámužGlendale, McLeod, MN
John Zavoral81861BohemiabílámužGlendale, McLeod, MN
Mary Zavoral501819BohemiabíláženaGlendale, McLeod, MN
Wensel Zavoral201849BohemiabílámužGlendale, McLeod, MN

Na kopii z originálu tohoto sčítání se můžete podívat zde:

U.S. Census 1870

Pokračování >>>