Zavoralové v Tereziánském katastru

Tereziánský katastr z roku 1713

V roce 1710 začalo jednání o přípravě nového katastru a skončilo teprve r. 1748 elaborátem tzv. Prvního katastru tereziánského. V roce 1713 bylo pro panství Litomyšlské vypracováno tzv. poddanské přiznání (rustikální fasse), které bylo přípravnou fází nového katastru. Podle tohoto přiznání a nejstarších matrik jistíme, že se rod Zavoralů začal mezi roky 1675 - 1713 rozšiřovat z Lubné do okolních obcí.

Mezi roky 1675 - 1713 už Zavoralové žili v obcích: Lubná, Lezník, Široký Důl a Horní Újezd. Jak takový zápis v Tereziánském katastru (respektive v poddanském přiznání) vypadal (konkrétně pro Jiříka Zavorala) je možné vidět na obrázku [12kB] zde:

Tereziánský katastr [Rustikální fasse, č. 34 TK Chrudimsko, panství Litomyšl] uvádí tyto hospodáře v jednotlivých obcích:

Lubná

Martin Zavoral - [fol. 185]

Předešlý hospodář (za časů revizitace)Pavel Zavoral
Role:
Jména těch rolíod hůmen
Rolí (na půdě špatný)15 korců
Ladem ležících12 korců
Pustý a zarostlý3 korců
Lůky:
Počet2
Jména těch lůku lesa
Na kolik vozů:
- sena (na 2 koně)2
- votavy (na 2 koně)1
Mohou dobytek chovati:
- k potahu2 koně
- k plemenu3 krávy
- k plemenu2 jalovice
- k plemenu6 ovcí

Jiřík Zavoral - [fol. 190]

Předešlý hospodář (za časů revizitace)Jiřík Zavoral
Role:
Jména těch rolíod hůmen
Rolí (na půdě špatný)21 korců
Ladem ležících10 korců
Lůky:
Počet1
Jména těch lůku Stříteže
Na kolik vozů:
- sena (na 2 koně)1
- votavy (na 2 koně)1
Mohou dobytek chovati:
- k potahu2 koně
- k potahu1 vola
- k plemenu3 krávy
- k plemenu2 jalovice
- k plemenu10 ovcí

Václav Zavoral - [fol. 190]

Předešlý hospodář (za časů revizitace)z rozdielenýho
gruntu
Role:
Jména těch rolíod hůmen
Rolí (na půdě špatný)3 korců
Ladem ležících1 korců
Pustý a zarostlý1 korců
Mohou dobytek chovati:
- k plemenu2 krávy


Horní Újezd

Jakub Zavoral - [fol. 230]

Předešlý hospodář (za časů revizitace)Petr Otřesal
Role:
Jména těch rolíod hůmen
Rolí (na půdě špatný)21 korců
Ladem ležících5 korců
Pustý a zarostlý4 korců
Lůky:
Počet2
Jména těch lůku lesa
Na kolik vozů:
- sena (na 2 koně)1
Mohou dobytek chovati:
- k potahu2 koně
- k plemenu2 krávy
- k plemenu3 ovce

Berní rula <<<TK - pokračování >>>