Významní Zavoralové

Tato sekce se chce věnovat významným členům našeho rodu. Náš rod nepatří k nějakým slavným rodům, aby oplýval slavnými jmény nebo činy. Vzešel z obyčejného chudého prostředí a proto nelze očekávat nějaká opravdu slavná jména. Zde se chci věnovat těm osobnostem patřícím k našemu rodu, kteří se stali aspoň trochu veřejně známí. Tato sekce nemá za cíl (a ani nemůže) se čímkoliv chlubit, je zde uvedena pouze pro zajímavost a úplnost.

Jan Method Zavoral

(* 28. 8. 1862 Neveklov, + 26. 6. 1942 Praha) - český římskokatolický duchovní

Jan Method Zavoral

V roce 1880 vstoupil J. M. Zavoral do premonstrátského řádu v Praze a po vysvěcení roku 1885 působil v duchovní správě převážně v Jihlavě. V roce 1906 byl zvolen opatem strahovského kláštera v Praze a účastnil se pak aktivně charitativní, kulturní, národní i politické činnosti.

Po vzniku Československa byl členem Revolučního Národního shromáždění za Čs. stranu lidovou (1918-20) a v letech 1920-25 senátorem. Pracoval také jako člen hlavního stanu Čs. červeného kříže. V roce 1918 stanul jako předseda Zemského spolku pro výchovu a opatřování slepců v Království Českém. Překládal z řady jazyků a propagoval rozvoj československo-rumunských styků.

Vynikal jako skvělý kazatel a udržoval rozsáhlé styky s předními příslušníky české inteligence. V době morálního marasmu za druhé republiky organizoval pohřeb K. Čapka dne 29. 12. 1938 a sloužil při této příležitosti pontifikální mši.

O rodu Jana Methoda toho vím zatím jen velmi málo. Pokus o sestavení jeho rodokmenu můžete vydět v sekci rodokmeny.


Sgt. Antonín Zavoral

Český pilot, seržant Antonín Zavoral sloužil ve službách britského letectva, kde působil v období od 14.10.1940 - 9.4.1941. Narodil se 13.1.1911 v Třebechovicích pod Orebem (Hradec Králové) a zemřel 31.10.1941 jako pilot 607. perutě při útoku na nepřátelské lodě u Dunkerque, jeho Hurricane Mk.IIE BE403 (AF-?) byl v 16:30 sestřelen protiletadlovým dělostřelectvem u Grand Fort Phillipe a zřejmě havarloval v Kanále.