Potomci ? ZAVORALA z Širokého Dolu čp. 24

 

1 ZAVORAL

+ Magdaléna * 1756

2 Jan ZAVORAL * 8.10.1791 † 28.2.1868 Široký Důl

+ Anna KOPECKÁ * 25.4.1795 † 4.2.1867 Široký Důl

3 Anna ZAVORALOVÁ * 9.7.1814

3 Tereza ZAVORALOVÁ * 14.8.1816

+ Jan ČERMÁK * 1806

3 Jan ZAVORAL * 5.3.1819

+ Anna STŘÍTESKÁ * 1819

4 Marie ZAVORAL * 27.7.1853 Široký Důl

+ Josef PAVLIŠ * 14.4.1854

4 Anna ZAVORAL * 7.11.1847 Široký Důl † 20.11.1862 Široký Důl

3 Kateřina ZAVORALOVÁ * 10.6.1821

3 Veronika ZAVORALOVÁ * 1824

+ František VOMOČIL * 1819

3 Josef ZAVORAL * 2.3.1828

+ Anna HOLEC * 23.9.1829 † 5.2.1860 Široký Důl

4 Kateřina ZAVORALOVÁ * 1856 † 20.4.1857 Široký Důl

4 Anna ZAVORAL * 17.7.1859

+ Jan ROMPOTL * 29.9.1847

4 Jan ZAVORAL * 1.2.1860 Široký Důl † 3.2.1861 Široký Důl

+ Josefa SLAVÍČKOVÁ * 6.3.1842 Javorek čp. 17 † 8.7.1891 Široký Důl

4 Josef ZAVORAL * 30.10.1862 Široký Důl † 30.7.1863 Široký Důl

4 Josefka ZAVORALOVÁ * 14.5.1864 Široký Důl

4 Marie ZAVORAL * 5.7.1866 Široký Důl

4 Jan ZAVORAL * 16.2.1869 Široký Důl