Rodokmeny

Jak je již předesláno na úvodní stránce, v této sekci budou shromažďovány jednotlivé doposud nalezené rodokmeny členů rodu. Uveřejněné rodokmeny nejsou vždy ověřeny matrikou. Pokud je rodokmen ověřen, je to zřetelně uvedeno v poznámce za rodokmenem. Potom je možné brát informaci za průkazně doloženou. Důvod proč uvádím i nedoložené rodokmeny je čistě kvůli možnosti, že tento rod někdo zná a má přesnější informace. Tak jak bude stoupat počet mých návštěv archívu, bude se rozrůstat i počet v matrikách ověřených rodokmenů.

Sekce je členěna na jednotlivé podsekce, kde každá mapuje rodokmeny Zavoralů v jednotlivých státech. Rodokmeny Zavoralů z USA jsou v angličtině. Dále jsou jednotlivé hlavní podsekce členěny podle oblastí, kde žil nejstarší člen každého rodu, pokud je toto místo známo.

Rodokmeny počínají vždy nejstarším členem rodu a zachycují všechny jeho doposud známé potomky a jejich vztahy. Za jménem nejstaršího člena je uvedeno datum narození a úmrtí aby bylo jasné období. Pokud je u datumu uveden otazník, je datum pouze odhadované. Je jisté, že jakmile bude nalezen spojující článek mezi jednotlivými rody, budou tyto rody sloučeny - což bude uvedeno v Aktualitách.