Původ a význam příjmení

Odkud příjmení opravdu pochází a jak vzniklo se můžeme pouze domnívat. Na první pohled je význam našeho příjmení jasný. Kniha Naše příjmení u příjmení Zavoral uvádí:

Zavoral viz Zaoral --> Zaoral příč. sl. zaorat; Zaor-alek (zdrob.)

Příjmení tedy vzniklo na základě činu, který náš předek kdysi udělal a stalo se tak pravděpodobně nápadným způsobem. Na činnosti zaorávání nebylo v době vzniku příjmení určitě nic tak zajímavého, aby podle toho někomu dali příjmení.

Význam našeho příjmení mi nebyl úplně jasný dokud jsem nenarazil na knihu Lexikon genealoga od Boleslava Lubanského. Pod heslem orat jsem našel malou zmínku o jednom způsobu orání, která mě přivedla k domněnce, že tady by mohla být stopa k významu našeho příjmení.

V Lexikonu se píše:

V minulosti se pole oralo několikrát po sobě. První orání po setbě se nazývalo podorání. Následovalo druhé orání odurování, pšírování, mísení, třetí se nazývalo čtveřiti, čtvrté pak zaorati - orat k setí nebo orbou setbu zakrýt.

Je tedy docela dobře možné, že nějaký náš prapředek, třeba byl prostě ten co už dávno "zavoral". Dokončil zaorání třeba dříve než ostatní, proto mu tak začli říkat.

Další možností je, že došlo k zavorání tvz. ozimů, které vlivem kruté zimy zmrzly či byly jinak poškozeny. Je možné, že náš prapředek byl touto událostí postižen třeba ve větší míře než ostatní. Takto zavorané pole bylo připraveno na další setí.

Mezi další možnosti původu vzniku přijmení lze považovat činnost zavorání hnoje z důvodu hnojení pole.

Velmi pravděpodobnou verzí původu vzniku našeho přijmení může být používání slova "zavoral" jako pejorativního výrazu. V publikaci Chrám i tvrz od Pavla Eisnera se takřka ironicky poznamenává: "Nezdá se mi, že předci našich spoluobčanů chtěli pochválit, když mu začali říkat Kvapil, Skopal, Skácel, Vyskočil, Zavoral...,"
Ostatně i dnes se používá podobný výraz např. ve větě "tys to zase zvoral...", jako synonymum nečeho, co se zrovna nepovedlo. Je tedy možné, že nejstarší nositel našeho příjmení nebyl zrovna šikovný člověk :).

Další nepříliš lichotivou verzi vzniku našeho příjmení, jsem našel v knize Kalendář pro mrtvé a živé duše. V knize je zaznamenána pověst o tom, jak sv. Petr cestoval po zemi a jednoho dne zavítal do kraje v horách, kde lid byl "ještě divočejší než-li ty jejich hory a skály." Sv. Petr přesto svým kázáním obměkčil jejich srdce a z divochů se stali "prostosrdeční beránci". Při odchodu ho obyvatelé požádali, aby jim dal něco, podle čeho poznají, že chybují. Sv. Petr jim nechal v kostele hned u vchodu umístit zrcadlo do kterého když se někdo podíval hned se ukázalo jak na tom je. Po té se měl takový člověk jít ukázat ke knězi jak dopadl. Pověst hovoří i o jakém si konšelu Zavoralovi:

Přišel do kostela obecný konšel Zavoral. I ten si nakoukl do zrcadla. Co to? - táže se s výkřikem - vždyť já nemohu na pravou nohu choditi, zdá se mi, že nadobro schromla, vleču ji za sebou jako kololeč - (hemšuk). Ovšem, milý Zavorale. To pochází od toho, že kdykoliv na pomezní brázdě oráte, vždy jednu brázdu z polí obecných, ano i polí sousedů si přioráte. Jak vy pravou nohu za pluhem na cizím poli za sebou vlečete, tak vám to sv. Petr za trest udělal. I nezbylo konšelu Zavoralovi nic jiného, jako svatě slíbiti, že přiorané brázdy opět odorá, načež mu kněz tu chromou nohu požehnal a chromotu z ní vyžehnal.

Ať už je původ našeho příjmení jakýkoliv, jisté je, že příjmení vzniklo z venkovského prostředí a z činnosti, která byla pro mnoho lidí tehdy základní - z orby, z práce na půdě. Už toto je první znak, že náš rod vzešel spíše z chudší, poddané vrstvy obyvatel.

Zavoral vs. Zaoral

Nejdříve se zdálo, že Zaoralové jsou pouze do spisovné češtiny upravení Zavoralové. Jenomže podle toho co jsem zatím zjistil je rod Zaoralů zcela samostatný rod, který pochází z okolí Olomouce a Prostějova. Pokud mohu věřit záznamu, který nemám potvrzený v matrice, tak rod Zaoralů žil v obci Penčice a Kožušany (Olomouc) už kolem roku 1690.

Tím ovšem neříkám, že rod Zavoralů do oblasti Litomyšlska, kde je jeho nejstarší místo výskytu, nepřišel z Moravy (nebo naopak) a že Zaoralové a Zavoralové nejsou stejného rodu. Zatím tomu však nic nenasvědčuje.

Doposud nalezené variace našeho příjmení jsou: Zavoral, Zaworal, Zavorall, Zaoral, Zaorálek, Zavorálek.