Matriky

Nejvýznamnějším zdrojem bádání po předcích jsou samozřejmě matriky. Nejstarší matrika, kde se nacházejí Zavoralové je matrika Dolního Újezda (u Litomyšle), která byla vedena od roku 1653. Tato matrika byla vedena společně pro faru Dolnoújezdskou a Sebranickou. Roku 1664 se matrika pro Sebranice oddělila a byla vedena již samostaně.
V této sekci budu postupem času shromažďovat veškeré zápisy z matrik, které se týkají Zavoralů. Bude tak možné přehledně vyhledat některé zápisy, bez nutnosti náročného hledání přímo v matrice.

Fara Sebranice - Matrika narozených 1664 - 1736 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika oddaných 1664 - 1735 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika zemřelých 1664 - 1735 [kompletní]

Fara Sebranice - Matrika narozených 1734 - 1768 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika oddaných 1736 - 1768 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika zemřelých 1736 - 1768 [kompletní]

Fara Sebranice - Matrika narozených 1769 - 1784 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika oddaných 1769 - 1784 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika zemřelých 1769 - 1784 [kompletní]

Fara Sebranice - Matrika narozených 1784 - 1806 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika oddaných 1784 - 1821 [kompletní]

Fara Sebranice - Matrika narozených 1806 - 1824 [kompletní]
Fara Sebranice - Matrika oddaných 1822 - 1845 [kompletní]

Fara Sebranice - Matrika narozených 1825 - 1838
[nedokončená]

Fara Sebranice - Matrika oddaných 1846 - 1865
[nedokončená]

Fara Dolní újezd - Matrika narozených 1653 - 1806

Fara Dolní újezd - Matrika oddaných

Fara Borová - Matrika narozených 1859 - 1882 (evangelická)

Fara Borová - Matrika oddaných 1787 - 1828