Nejstarší historie rodu

Gruntovní knihy

Dosud známé kořeny rodu Zavoralů sahají na počátek 17. století do obce Lubná. Zatím nejstarší písemný záznam o tomto rodu se nachází v tzv. Knize kšaftů (kniha testamentů, kniha posledních vůlí) z let 1600 – 1651 z poddanských vsí panství Litomyšl. V kšaftu Jana Havlova z roku 1617 je zmíněn jakýsi Matouš Zavoral z Lubné, který mu dlužil „půjčených peněz, když louku měl vyplatiti“. Tento Matouš je pravděpodobně zmiňován i v roce 1642 v matrice města Litomyšl. Jedná se o zápis svatby jeho syna Pavla Zavorala z Lubné a Magdaleny dcery Víta Vlka z Lubné. Matěj je zde uváděn již jako neboštík. Další informace o Matějovi zatím nejsou k dispozici a jeho osoba tak zůstává obestřena tajemstvím.

Kniha kšaftů z let 1600 – 1651 také zmiňuje jakéhosi Vávru Zavorala, který se objevuje v kšaftu Mikuláše Kučery z roku 1623, kde je uveden jako Mikulášův tchán. Jedná se pravděpodobně o Vavřince Zavorala, který je nejstarším členem rodu, který je napojen na rodokmen. Vavřinec je průběžně uváděn v nejstarších dokumentech panství Litomyšl jako je např. Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Urbář panství z roku 1659, jeho jméno nalezneme i v matrikách Dolního Újezda a Sebranic atd.

Další poměrně starý zápis nalezneme v gruntovní knize vsí panství Litomyšl. Zápis je datován k roku 1639 a je v něm zmíněn jakýsi Matěj Zavoral z Lubné, který kupuje grunt od Jakuba Paclíka, který tento grunt „nanejvejš k puštění přivedl“. Zatím nevíme přesně jak tohoto Matěje zařadit do rodokmenu. Je možné, že byl např. Vavřincův syn, protože SPV 1651 uvádi, že Vavřinec syna Matěje měl. Přepis tohoto záznamu je zde.Soupis poddaných podle víry z roku 1651

Další záznam o rodě Zavoralů nalezneme v tzv. Soupisu poddaných podle víry panství litomyšlského dle stavu k 2. 4. 1651. V té době byli v Lubné dva grunty, které obýval rod Zavoralů. Jeden z nich obýval Pavel Zavoral a druhý Vavřinec Zavoral. Oba jsou zde vedeni jako sedláci, což znamenalo spíše lepší pozici v tehdejsí vesnické hierachii.

V Soupisu nacházíme tyto informace:

JménoStavPovoláníVěkKatolíkNekatolíkMožnost nápravy
Pawel Zaworalpoddaný (p)sedlák30ano--
Lydmilapžena25ano--

*) U Pavla na gruntě sloužil Matěj jako pacholek a Dorota jako děvečka.


JménoStavPovoláníVěkKatolíkNekatolíkMožnost nápr.
Wawrzinecz
Zaworal
poddaný (p)konšel60ano--
Justynapžena22-anoexistuje
Matějpsyn30-anoexistuje
Martin synptkadlec25-anoexistuje
Jirzikpsyn16-anoexistuje

*) Vavřinec byl v roce 1651 konšelem, což je dnes vlastně funkce radního. Je také zatím nejstarším prokázaným členem našeho rodu. Soupis u něj uvádí věk 60 let, což znamená, že se mohl narodit kolem roku 1591 !!! U Vavřince bylo zajímavé, že kromě něj byla celá jeho rodina nekatolická. Také je zajímavé, že jeho žena Justyna byla o 38 let mladší než on. Byla dokonce mladší než jeho synové a je tedy téměř jasné, že v rodině došlo k úmrtí jeho první ženy.

Berní rula >>>