Grunty a usedlosti v Desné


Hostinec "U Zavoralů" - Desná čp. 27

Usedlost čp. 27 v Desné dostala své jméno podle Františka Zavorala, který dům koupil od žida, který se jmenoval Chobotský. František koupil dům ve 30. letech minulého století a od roku 1932 zde provozoval obchod se smíšeným zbořím. Část tohoto domu pochází ze 14. století a měla by být pozůstatkem po tvrzi rytíře Vavřince Toulovce. O pár let později k obchodu přibyla také hospoda, která se jmenovala Hostinec u Rytíře Toulovce. Obchod fungoval do znárodnění v roce 1948, kdy komunisti Františkovi sebrali všechno zboží z obchodu a také dvě nákladní auta. V té době měl také autodopravu. Hospodu mu nechali z toho důvodu, že byl válečný invalida. František hospodu vedl až do své smrti v roce 1951 a po něm ji ještě rok vedla jeho žena Kateřina. U domu čp. 27 také už od 30. let stojí zastávka "U Zavoralů". V současné době dům vlastní stále rod Zavoralů.

K tomuto stavení se váže ještě jedna zajímavost. František má syna Zdislava, který emigroval do Kanady a ve městě Vancouver provozoval dlouhých 30 let československou restauraci "U Zavoralů". Navázal tak na tradici svého otce.


<< zpět na Grunty