Grunty

V této sekci se budou postupně objevovat historické informace jednotlivých gruntů (usedlostí), které Zavoralové obývali a které se nacházeli či nacházejí v obcích na Litomyšlsku. Bude se jednat zejména o historicky doložený sled majitelů gruntů, popřípadě fotografie.

Přehled jednotlivých gruntů a usedlostí podle obcí:

Grunty a usedlosti v Lubné

Grunty a usedlosti v Lezníku

Grunty a usedlosti v Desné

Grunty a usedlosti v Širokém Dole

Grunty a usedlosti v Horním Újezdě