Zavoralové v Chorvatsku

Historie Zavoralů v Chorvatsku je zatím nejasná. V polovině 19. století došlo k mohutné emigrační vlně obyvatelstva Českých zemí zejména do Ameriky, ale také do oblasti tehdejší Slavonie. Slavonie bylo historické území rozdělené v současnosti mezi Chorvatsko a Srbsko. Tehdejší Slavonie řešila nedostatek obyvatel, respektive hustota obyvatel byla ve Slavonii cca o polovinu nižší než v Čechách. Tím vznikal nedostatek pracovní síly a proto se majitelé jednotlivých panství ve Slavonii všemožně snažili nalákat sedláky z přelidněných oblastí monarchie, aby se trvale usadili na jejich panstvích a tím vyřešili nedostatek pracovní síly.

První zmínku o Zavoralech žijících na území dnešního Chorvatska jsem nalezl v tzv. New York Passenger Lists, které vlastně zaznamenávají údaje o cestujících do Spojených Států.

Prvním takto cestujícím byl jakýsi Franz Zavoral, který cestoval z německého přístavu Bremen do New Yorku kam dorazil 11. května 1904. Podle záznamu byl 27 let stary a jeho poslední bydliště bylo ve měste Hercegovac právě na území dnešního Chorvatska.

O několi let později v roce 1926 do USA cestují další Zavoralové z Chorvatska. Byl to Indrich Zavoral, který cestoval z francouzského přístavu Cherbourg a do New Yorku dorazil 2. března 1926. Po něm ze stejného přístavu jeho sestra Ernestina Zavoralová, která dorazila 2. července 1926. Oba dva mířili do města Chicago ve státě Illinois.

Indrichovi bylo v té době 19 let a jako národnost má uvedeno Croatian Yugoslavia. Místo posledního bydliště bylo město Hercegovac. Jako nejbližší příbuzný je uveden jeho otec Václav Zavoral, který žije ve městě Hercegovac.

Ernestině bylo 17 let a jako národnost má uvedeno Croatian Czechoslovak. Místo posledního bydliště je uvedeno město Hercegovac a jako nejbližší příbuzný její otec Václav Zavoral.

Další informace o Zavoralech v Chorvatsku nám přináší až chorvatský telefonní seznam, který uvádí dva záznamy o přijímení Zavoral a podle něj v současnosti Zavoralové žijí ve městě Hercegovac a Kutina.

Podle těchto informací lze zhruba určit že Zavoralové do Chorvatska přišli koncem 19. až začátkem 20. století a usadili se právě ve městě Hercegovac.