Zavoralové v Berní rule

Berní rula z roku 1654

Berní rula z roku 1654 je dalším zdrojem, kde se můžeme dozvědět něco o nejstarších Zavoralech a jejich hmotné situaci.

Berní rula [Inv. č.13, signatura Berni rula 14, SÚA Praha] zde znovu zmiňuje Pavla a Vavřince a dokládá, jak si vedli na svém hospodářství. Oba dva jsou zde vedeni jako sedláci a ve srovnání s ostatními sedláky v obci Lubná si vedli celkem dobře.

Pavel[fol. 365] tehdy obhospodařoval 30 korců rolí (cca. 8,5 ha) - přičemž na zimu sil 10 korců a na jaro také 10. Z domácích zvířat Pavel vykazuje 4 krávy, 4 jalovičky, 5 ovcí a 1 svini. Také vykazuje vlastnictví dvou potahů.

Vavřinec[fol. 365] obhospodařoval 31 korců rolí (cca. 8,8 ha), choval 5 krav, 3 jalovičky, 20 ovcí a 3 svině. Vidíme, že co se týče dobytka nevedl si nijak špatně. Vavřinec sil na zimu 10 korců a na jaro 11 korců. Potahy vlastnil tři.


Revizitace Berní ruly z roku 1674

Protože seznamy sepsané Berní rulou nebyli přesné došlo mezi lety 1667 - 1682 k pořízení tzv. revizitací. Další informace jsem čerpal z Revizitace Berní ruly z roku 1675 [Inv. č.34, signatura Berni rula 32, SÚA Praha].

Pavel [fol. 228] vykazuje v přiznáních, že vlastní stále 30 korců rolí, ale už jenom 1 krávu a 2 volské potahy. Jak vidíme jeho hmotná situace se o něco zhoršila:

Předešlý hospodářovéPavel Zavoral
Nynější hospodářové-"-
Rolí mají (všech)30 korců
Osetých na:
zimu4
jaro5
Úhorem ležících4
Lada9
Porostlých8
Potahů2 volské
Dobytka
kravského1
Vozů sena:1

V roce 1675 už na Vavřincově gruntě hospodaří jeho syn Jiřík Zavoral[fol. 229]. Vavřinec je zde uveden jako předchozí hospodář. Jiříkovi bylo tehdy 40 let a obhospodařoval po otci stejných 31 korců rolí, ale i jeho hmotná situace byla o trochu horší (dědictví?):

Předešlý hospodářovéVavřinec Zavoral
Nynější hospodářovéJiřík Zavoral
Rolí mají (všech)31 korců
Osetých na:
zimu6
jaro5
Úhorem ležících7
Lada10
Porostlých3
Potahů2 koňské
Dobytka
kravského vlastního1
kravského nájemního2
jalového vlastního2
ovčího vlastního6
sviň1
Vozů sena:1

Zatím se mi nepodařilo zjistit v jakém příbuzenském vztahu byli Pavel a Vavřinec, ale podle věku by Pavel mohl být Vavřincův syn.

Soupis poddaných <<<Tereziánský katastr >>>