Vítejte na stránkách o rodě Zavoralů

Tyto stránky se snaží mapovat historii jednoho poměrně starého selského rodu a to rodu Zavoralů. Stránky by měli přinášet nové informace o celkovém pohybu tohoto rodu od nejstarší historie, kterou je možno zaznamenat až do současnosti.

Podle dosud nalezených informací zatím vše směřuje k faktu, že všichni Zavoralové tvoří jednu velkou rodinu i když velmi rozptýlenou, jejíž počátek začíná v obci Lubná u města Poličky. Nejstarší doložený člen našeho rodu se narodil kolem roku 1591 v Lubné, jak je možno vyvodit ze Soupisu poddaných dle víry (1651). Je více než možné, že všichni žijící Zavoralové jsou potomci tohoto patriarchy rodu. Snaha mého bádání je tuto teorii prokázat nebo vyvrátit. Samozřejmě je více než pravděpodobné, že některé větve rodu mohou pocházet od Zavoralů, jejichž členové mohli přijmout příjmení tzv. "po chalupě", (což bylo mezi roky 1760-1770 zakázáno) tedy po předešlém držiteli gruntu, což nebylo vůbec neobvyklé. V Lubné je například dodnes obvyklé k příjmení přidávat jméno nejstaršího majitele stavení: např. Zavoral - Zima, Zavoral - Tobek atd.

Každý kdo by přispěl jakýmkoliv střípkem k této rodové mozaice je vítán a je mu vzdáno díky. Rád bych poprosil všechny členy rodu Zavoralů i ostatní badatele, kteří by měli zájem o toto společné dílo, kteří by chtěli přispět jakoukoliv informací k tématu těchto stránek, aby se mi ozvali na kontaktní email. Na tento e-mail je možno zaslat i jakékoliv připomínky, nejasnosti, nalezené hrubky, informace o pochybení ze strany badatele či jiné informace, které zkvalitní obsah těchto stránek. Také budu vděčný za informace od badatelů kteří bádají ve stejných regionech zejména v okolí Poličky a Litomyšle.

Všechny informace na těchto stránkách uveřejňuji postupně, tak jak se mi jednotlivé materiály dostávají do ruky. Proto tyto stránky nemohou působit komplexním a uzavřeným dojmem, jako např. stránky genealogů bádajících třeba 15 let.

Předtím, než se ponoříte do obsahu těchto stránek, bych vás rád upozornil na pár náležitostí. Veškeré zde uvedené informace jsou pohyblivé. To znamená že jsou závislé na přísunu nových informací či nově pochopených skutečností. Jednotlivé rodokmeny v sekci Rodokmeny, nejsou vždy ověřeny matrikou. Pokud je rodokmen ověřen, je to zřetelně uvedeno v poznámce za rodokmenem. Potom je možné brát informaci za průkazně doloženou.

Veškeré zde uvedené informace je možno volně používat, pokud bude uveden zdroj a zajištěno přesné reprodukování.

Navigace webu je tvořena následovně: V horní liště jsou základní sekce tvořící základní strukturu webu. Pod každou touto sekcí se v pravém sloupci objevují jednotlivé podsekce vztahující se k sekci základní.

Přeji všem návštěvníkům těchto stránek, aby se tu cítili dobře a našli co nejvíce hodnotných informací.

Děkuji Honza Zavoral